Weird Science

Ilustracja do artykułu "Całkiem niezwykła herbatka"
Fot.3 – Chemiluminescencja roztworu (ISO400, 3s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Całkiem niezwykła herbatka