Weird Science

Kontakt

Jeśli masz jakie­kol­wiek wąt­pli­wo­ści co do tre­ści przed­sta­wio­nych na tej stro­nie to nie krępuj się i pisz do mnie. Pisz też jeśli masz jakieś prze­my­śle­nia na tematy nauki lub inne. Jeśli popełn­i­łem jakiś błąd to napisz jak naj­szyb­ciej i zwróć mi na to uwagę!

Pisz zaw­sze gdy Cię naj­dzie ochota lub zmusi koniecz­ność. Możesz skon­tak­to­wać się ze mną za pomocą e-maila, pisząc pod adres moze.dzi­s@g­mail.com.

Marek Ples

Aa